Welkom op onze website


Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds heeft als doel bepaalde publicaties mogelijk te maken die zonder subsidies moeilijk te realiseren zijn.
De publicaties dienen te gaan over of moeten betrekking hebben op:
- de lokale historie van Vlissingen,
- de posthistorie van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen in het algemeen en de luchtposthistorie in het bijzonder.

Subsidies kunnen worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en particulieren die, in overeenstemming met de door de stichting gestelde criteria, de publicaties zonder winstoogmerk uitbrengen.

Het bestuur van de Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds heeft met de naamgever een beleidsplan opgesteld en doelstelling en criteria geformuleerd. Zie onder aanvraag.